AHLAT KAYMAKAMLIĞINDAN
 
Kaymakamlık Makamının 11.01.2019 tarih ve 82 sayılı kararı ile toplantı, yürüyüş , miting ve afiş asma yerleriyle ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
 
                TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNİN YAPILACAĞI YERLER VE GÜZERGAHLAR:
        13 Mart 2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6529 sayılı “Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “ 5. Maddesi ile 6/10/1983 tarihli 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesinde yapılan değişiklik gereği ve ilgili yönetmeliğin 3. Maddesi gereği, İlçemizde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahları gözden geçirilmiş olup, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır;
        A-) İLÇEMİZ EMNİYET SORUMLULUK BÖLGESİ İÇERİSİNDE TOPLANTI YERLERİ:
        1-) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri için toplanma alanı Selçuklu Mahallesi Selçuklu Caddesi Milli Parklar Şefliği Önü (1) nolu toplantı yeri;
        2-) Tunus Mahallesi Şehir Stadyumunun Kuzey Batısında bulunan boş alan (2) nolu toplanma yeri,
        B-) İLÇEMİZ JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİ İÇERİSİNDEKİ TOPLANTI YERLERİ:
İlçemiz Ovakışla Beldesi, Belediye dükkanları önü toplantı yeri olarak belirlenmesi,
        C-) EMNİYET BÖLGESİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI :
            Toplanma İstikameti: Selçuklu Caddesi üzeri Milli Parklar Şefliği önünden Sevpaş Manavı, Selçuklu Çarşısı Meydanı, Turkcell Bayi ara sokağından devam ederek sebze hali yanında bulunan boş alan,
            Dağılma İstikameti: Sebze hali yanında bulunan boş alandan Hastane caddesini takiben Hastane istikametine doğru, 
        Ç-) JANDARMA BÖLGESİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI :
             Toplanma İstikameti : İlçemiz Ovakışla Beldesi Belediye dükkanlarının önü,
            Dağılma İstikameti :Ahlat İlçesi istikametine doğru Ovakışla Belediye Başkanlığı önündeki yol kavşağı dağılma yeri olarak belirlenmesi,        
D-)  EMNİYET BÖLGESİ MİTİNG ALANLARI:
            a-) Selçuklu Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan sebze hali yanındaki minibüs durağı,
            b-) Tunus Mahallesi Hıdar Baba Mevkiindeki Şehir Stadyumu,
        E-) JANDARMA BÖLGESİ MİTİNG ALANI:
        Ovakışla Beldesi Belediye çay bahçesi önündeki alanın belirlenmesi,
        F-) EMNİYET BÖLGESİNDE BİLBORD ASILACAK YERLER:
        Erkizan Mahallesi Şehir Stadyumu karşısı, Göktaş Oto Yıkama karşısı ve Müftülük karşısı, Selçuklu Mahallesi Otogar karşısı, Selçuklu Parkı, Devlet Hastanesi karşısı, Ovakışla yol ayrımı ve Tatvan istikameti eski Süt Fabrikası önünde bulunan bilbord tabelalarının kullanılması,
        G-) EMNİYET BÖLGESİ AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER :      
        Selçuklu Mahallesi; Selçuklu Çarşısı Meydanından Milli Parklar Şefliği önüne kadar, Selçuklu Mahallesi Halk Eğitim Merkezi önünden Erkizan Mahallesinde bulunan Hacılar Camisine kadar, Erkizan Mahallesi Koca Petrol önü Belediye Konuk evinden Belediye taziye evine kadar olan güzergahlara afişlerin asılması,
        Ğ-) JANDARMA BÖLGESİ AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:
        Ovakışla Belediye Başkanlığı önündeki yol kavşağı ile Belediye çay bahçesi önündeki alanın pankart asma yeri olarak belirlenmiştir.
        
Halkımıza ilanen duyurulur.